กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ลานสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ โดยได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากหลายภาคส่วนและภายในงานได้มีการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมเวทีกลางแจ้ง การแจกของรางวัลสำหรับเด็ก และกิจกรรมอื่นๆๆอีกมากมาย

0