ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขัน28ธค63

0

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าตามภารกิจ อบต.ฝางคำ

Posted by:

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าตามภารกิจ อบต.ฝางคำ

0