ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 (สายทางสามแยกบ้านฝางเทิง – บ้านนายประคอง เสาหิน) ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Posted by:

4

5

6

0

Add a Comment