ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก สายทางบ้านนายบุญมี ศิลาชัย – นายจันทร์ ภูผักแพรว ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Posted by:

ตาราง-ป.ป.ช.-01-1

สรุปราคากลาง-และแบบ-ก่อสร้างรางระบายน้ำ-ห-1

0

Add a Comment