กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

Posted by:

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ที่อำเภอสิรินธรจัดขึ้น เพื่อช่วยกันทำความสะอาดตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ที่ทำการอำเภอสิรินธร ศาลหลักเมือง และเก็บขยะตามไหล่ทางถนนสาย 217 ตั้งแต่ช่วงเทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ถึงตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

0

Add a Comment