ประวัติความเป็นมา

ต.ฝางคำเป็นตำบลในเขตการปกครองของ อ.สิรินธร ซึ่งประกอบไปด้วย 4 หมู่บ้าน ต.ฝางคำเดิมขึ้นอยู่กับ ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร โดยได้แยกมาตั้งเป็นต.ฝางคำเมื่อปี พ.ศ.2510 ซึ่งมีนายกอบกิจ พิกุลสวัสดิ์ เป็นกำนันคนแรก สาเหตุที่ได้ชื่อว่าตำบลฝางคำนั้น เนื่องจากทำเลที่ตั้งของตำบล มีราษฎรอพยพมาจากชุมชนเดิม คือบ้านฝางลุ่ม บ้านฝางเทิงที่จมอยู่ภายใต้อ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ซึ่งชุมชนเดิมดังกล่าวเป็นที่ราบลุ่ม มีความอุดมสมบูรณ์ เมื่ออพยพมาตั้งชุมชนแห่งใหม่ จึงได้ผนวกเป็นชื่อว่า “ต.ฝางคำ

คำขวัญตำบลฝางคำ

พุทธปฏิมาคู่บ้าน      คลองชลประทานชุ่มฉ่ำ
ก้าวนำชีววิถี            ข้าวดีหอมนิล
ถิ่นปลาอุดม             สมนามฝางคำ