องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ

เลขที่ 122 บ้านคำกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350 โทรศัพท์ 045-366470