องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและคนงานทั่วไป ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file เอกสารประกอบการประเมิน LPA กองการศึกษาฯ ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)ในรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรที่ 2 เดือน ม.ค.2564 ถึง มี.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตร 1 เดือน ต.ค.2563 ถึง ธ.ค.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview116
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119
insert_drive_file ประกาศอบต.ฝางคำ เรื่องขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview114

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
find_in_page ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม