messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
คู่มือการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์ม ลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 1
ตัวอย่างการขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 2
ตัวอย่างการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน :
ตัวอย่างการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน :
ตัวอย่างการแจ้งขุดดิน
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 2
ตัวอย่างการแจ้งถมดิน
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 1
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารบรรณ และ การจัดเก็บเอกสาร
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 41