messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายชาญชัย อักโข
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
โทร : 087 4567858
นายเสฏฐา กันภัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
โทร : 062-2825588
นางอรุณรัตน์ บุญกอ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-1472423
นางวาสนา สินทรัพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 061 9236333
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
จ่าสิบเอกรณกร ศิริจันทร์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 081 6000646
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม