messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
วันที่22 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ได้จัดโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน เพื่อทำความสะอาดหมู่บ้านโนนจิก หมู่ที่3[22 มีนาคม 2565]
นายจรูญ ธรรมพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพนักงานส่วนตำบล...[18 มีนาคม 2565]
นายจรูญ ธรรมพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ พร้อมคณะผู้บริหาร รองปลัด พนักงานส่วนตำบล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และลูกจ้างกองการศึกษา ได้มีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร...[16 มีนาคม 2565]
วันที่15 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ได้จัดโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน เพื่อทำความสะอาดหมู่บ้านฝางเทิง หมู่ที่2[15 มีนาคม 2565]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2565[14 มีนาคม 2565]
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยนายจรูญ ธรรมพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ภายในพื้นที่ตำบลฝางคำ[24 กุมภาพันธ์ 2565]
การประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยนาย จรูญ ธรรมพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เป็นประธานในการประชุมครั้งแรก ประจำปีงบประมาณ 2565[17 กุมภาพันธ์ 2565]
โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน" วันที่ 15 ก.พ. 2565 โดย นายจรูญ ธรรมพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ พร้อมพนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนบ้านคำก้อม ร่วมกับประชาชนบ้านคำกลาง...[15 กุมภาพันธ์ 2565]
โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน" วันที่ 4 ก.พ. 2565 โดย นายจรูญ ธรรมพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ พร้อมพนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนบ้านคำก้อม ร่วมกับประชาชนบ้านคำก้อม...[4 กุมภาพันธ์ 2565]
วันที่ 21 มกราคม 2565 นาย จรูญ ธรรมพิทักษ์ นายก อบต.ฝางคำ นาย เสฎฐา กันภัย รองปลัด อบต.ฝางคำ นาย สงวน ศรีแก้ว รองประธานสภา อบต.ฝางคำ และนายช่างอบต.ได้ออกพื้นที่ติดตามตรวจสอบการติดตั้งเสาไฟฟ้า ในพื้นที่บ้านโนนจิก หมู่ที่3 [21 มกราคม 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 17 รายการ)