ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ชื่อไฟล์ : k7IA149Wed72737.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้