ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติม อาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง