ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านฝางเทิง หมู่ที่ ๒ ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี (สายทางเลียบคลองส่งน้ำแอล ๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง