ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง