messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
folder ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 26
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : 20
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 58
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 9
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 114
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 104
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 120
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1