องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน (กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติรักษาสิ่งแวดล้อม) องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2566 ณ บ้านโนนจิก หมู่ที่ 3 [14 มีนาคม 2566]
กีฬาประเพณีต้านยาเสพติด "ฝางคำเกมส์" ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 [20 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่2 ประจำปี2566 [15 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2566 [8 กุมภาพันธ์ 2566]
นายอมร พรมสอน นายอำเภอสิรินธร พร้อมคณะผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ พร้อมมอบนโยบายในการทำงาน [24 มกราคม 2566]
นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลร่วมกับ สภ.สิรินธร ส่วนราชการการปกครองอำเภอสิรินธร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำก้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมกับประชาชนจิตอาสาตำบลฝางคำ... [18 มกราคม 2566]
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ [14 มกราคม 2566]
นายบจรูญ ธรรมพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ พร้อมคณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กและมอบขนมให้กับโรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี โรงเรียนบ้านคำก้อม และโรงเรียนบ้านโนนจิก [13 มกราคม 2566]
โครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานี อีสาน ประจำปีงบประมาณ 2566 บ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 [21 ธันวาคม 2565]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พัฒนาการอำเภอสิรินธร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนบ้านฝางคำสามัคคี การศึกษานอกระบบอำเภอสิรินธร เกษตรอำเภอสิรินธร... [9 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 93 รายการ)