messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายจรูญ ธรรมพิทักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
โทร : 098-8394999
นายทองสุ่น แสงคำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
โทร : 094-2606794
นายพงษ์ศักดิ์ กระแสกาญจน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
โทร : 099-5547199
นางธันญาพร จำปาศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
โทร : 094-7059356