messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)ในรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรที่ 2 เดือน ม.ค.2564 ถึง มี.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตร 1 เดือน ต.ค.2563 ถึง ธ.ค.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
ประกาศอบต.ฝางคำ เรื่องขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัว 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซ๊ซี กำลังเครื่องยนตร์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านโนนจิก หมู่ที่ 3 (สายทางประเสริฐ ไพรศรี – บ้านหนองมะเกลือ) ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านฝางเทิง หมู่ที่ 2 (สายทางสามแยกบ้านฝางเทิง – บ้านนายประคอง เสาหิน) ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านคำก้อม หมู่ที่ 1 (สายทางเรียบคลองส่งน้ำ L 8 ) ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 4 บ้านคำกลาง สายทางนายช่วย แก้วคูณ – ร.ต.ท.สุวรรณ เรืองกระโทก ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก สายทางบ้านนายบุญมี ศิลาชัย – นายจันทร์ ภูผักแพรว ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านคำก้อม สายทางบ้านนายอุดม กำแหง – ประสิทธิ์ บุญกอ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านฝางเทิง สายทางคลองส่งน้ำ แอล 5 อาร์ 1 ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านฝางเทิง สายทางบ้านนายประยูร สุทธิรัตน์ – นายใส กอคูณ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโนนจิก สายทางบ้านนายประเสริญ ไพรศรี – บ้านหนองมะเกลือ ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1