องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประชาสัมพันธ์งานด้านสาธรณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รู้เท่าทัน โรคไข้หวัดนก
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการป้องกันไวรัสโควิด-19
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 5
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ป้องกัน ห่วงใย โรคพิษสุนัขบ้า
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 8
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคไข้เลือดออก
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
find_in_page ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ เรื่องรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งว่าง เจ้าพนักงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
find_in_page รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้ำ OTOP 5 ดาว ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มบ้านคำกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file ประกาศขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ประกาศขอนำส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ (อย่างไม่เป็นทางการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ.หมู่ที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ.หมู่ที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ.หมู่ที่3 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
1 - 20 (ทั้งหมด 71 รายการ) 1 2 3 4