messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567

สถิติ sitemap
วันนี้ 258
เดือนนี้1,573
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)29,704
ทั้งหมด 121,974

image ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ขอเชิญชวนทุกท่านสมัครสมาชิกธนาคารขยะ เพื่อแยกขยะให้ถูกวิธี ดีต่อโลก ดีต่อเรา
จะอยู่ยังไง ในหน้าร้อน
no gift policy องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
แนวปฏิบัติของประชาชน เมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร ?
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
"สรงน้ำ ปู ย่า ตา ยาย " ณ ศาลพระภูมิ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ[18 เมษายน 2567]
Big cleaning day บริเวณถนนด้านหน้าที่ทำการ อบต.ฝางคำ[17 เมษายน 2567]
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ "รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ" ประจำปีงบประมาณ 2567[17 เมษายน 2567]
บวงสรวงศาลหลักเมืองสิรินธร ประจำปี 2567[11 เมษายน 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1)ในรายเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview177
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรที่ 2 เดือน ม.ค.2564 ถึง มี.ค.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview178
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตร 1 เดือน ต.ค.2563 ถึง ธ.ค.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview170

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายจรูญ ธรรมพิทักษ์
นายก อบต.ฝางคำ
โทร : 098-8394999
นายจรูญ ธรรมพิทักษ์
นายก อบต.ฝางคำ
โทร : 098-8394999
นายชาญชัย อักโข
ปลัด อบต.ฝางคำ
โทร : 087 4567858
นายชาญชัย อักโข
ปลัด อบต.ฝางคำ
โทร : 087 4567858
นายเสฏฐา กันภัย
รอง ปลัด อบต.ฝางคำ
โทร : 062-2825588
นายเสฏฐา กันภัย
รอง ปลัด อบต.ฝางคำ
โทร : 062-2825588

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ