messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
folder สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
แบบ สขร. ประจำเดือนกันยายน ประเภทจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
แบบ สขร. ประจำเดือนกันยายน ประเภทจัดซื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
แบบ สขร. ประจำเดือนสิงหาคม ประเภทจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
แบบ สขร. ประจำเดือนสิงหาคม ประเภทจัดซื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
แบบ สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม ประเภทจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
แบบ สขร. ประจำเดือนกรกฎาคม ประเภทจัดซื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
แบบ สขร. ประจำเดือนมิถุนายน ประเภทจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
แบบ สขร. ประจำเดือนมิถุนายน ประเภทจัดซื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
แบบ สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม ประเภทจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
แบบ สขร. ประจำเดือนพฤษภาคม ประเภทจัดซื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
แบบ สขร. ประจำเดือนเมษายน ประเภทจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
แบบ สขร. ประจำเดือนเมษายน ประเภทจัดซื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
แบบ สขร. ประจำเดือนมีนาคม ประเภทจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
แบบ สขร. ประจำเดือนมีนาคม ประเภทจัดซื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
แบบ สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประเภทจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
แบบ สขร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประเภทจัดซื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
แบบ สขร. ประจำเดือนมกราคม ประเภทจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
แบบ สขร. ประจำเดือนมกราคม ประเภทจัดซื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
แบบ สขร. ประจำเดือนธันวาคม ประเภทจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
แบบ สขร. ประจำเดือนธันวาคม ประเภทจัดซื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
1 - 20 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2