messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
folder การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 14
ขอส่งแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 20
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 60
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 56
รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 20
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ในงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 82
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ ในงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 85
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1